Menu

Info

Det behöriga företaget som utför de flesta typer av installationer och renoveringar till både företag och privatpersoner. Våra montörer besitter mångårig erfarenhet och ser till att du får en gedigen installation med kvalitetsprodukter som följer alla gällande lagar och regler till ett konkurrenskraftigt pris. Vi är medlemmar i Installatörsföretagen (EIO). Vi lämnar gärna kostnadsfri offert på renoveringar samt nyproduktion.

Vi samarbetar för närvarande med ca. 15st byggföretag och VVS företag.

Kvalitetspolicy

För Elservice Christer Persson AB innebär kvalitet att alltid sträva efter att levererade produkter och utförande motsvarar kundens förväntningar, följa lagar och rekommendationer och verka för en elsäker anläggning. Vi gör regelbundna kontroller under arbetets gång. Före idrifttagning gör vi kontroller enligt DEL 6 i SS 4364000.

Projektmålen är:

  • Överlämna projektet med rätt utförande vid överenskommen tidpunkt.
  • Genomföra källsortering.
  • Genomföra arbetet i samarbete med beställaren med minsta möjliga störningar.

Arbetsområden:

Område Service
Uppland Alla Elinstallationer