Menu

Personuppgiftshantering

I enlighet med nya dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation) förklarar vi här hur vi behandlar våra kunders personuppgifter. Vi värnar om den personliga integriteten och nedan förklarar vi hur vi använder oss av personuppgifter.

  • De uppgifter vi samlar in är namn, personnummer, adress, fastighetsbeteckning, e-postadress, telefonnummer samt id-nr. för Vattenfall. Personuppgifter som du lämnat samtycke till.
  • Vi sparar dina personuppgifter så länge det behövs efter avslutar uppdrag i enlighet med Dataskyddsförordningen och Bokföringslagen.
  • Köphistorik sparas så länge som vi har skyldighet att göra i enlighet med Dataskyddsförordningen och Bokföringslagen.
  • Du har rätt att begära rättelse på personuppgifter som är felaktiga och ofullständiga.